იანვარი 548
en

1921 წლის 23 თებერვალი, გაზეთი „საქართველო“

1921 წლის 23 თებერვალი, გაზეთი „საქართველო“

 „ჩვენი ჯარის და გვარდიის ნაწილები აუწერელ გმირობას იჩენენ თფილისის თავდაცვაში.მართალია წინათაც სხვა ომებში ქართველი ლაშქარი თავდავიწყებით იბრძოდა, მაგრამ ეხლანდელთან შედარება მაინც შეუძლებელია...“