იანვარი 548
en

დამფუძნებელი კრების წევრთა საერთო სურათი

საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრთა საერთო სურათი (1919-1920). დოკუმენტი ასახავს პირველი პარლამენტარების დემოგრაფიულ მონაცემებს.