იანვარი 548
en

დამფუძნებელი კრების თავჯდომარის განკარგულება

საქართველოს დამფუძნებელი კრების კანცელარიის სამსახურში თანამშრომლების დანიშვნის შესახებ განკარგულება, 1919 წლის 19 მარტი

დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის პირველი განკარგულებით კანცელარიის გამგედ დაინიშნა ივანე ჯაფარიძე, ხოლო გამგის ამხანაგად - ილია ზურაბიშვილი. 

 კანცელარიის 40 თანამშრომელს შორის 16 ქალია.