იანვარი 548
en

ამონაწერი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან

გალაკტიონ ტაბიძე თავისი ხელმოწერით ამოწმებს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან ამიერკავკასიის ბონების გამოცემის შესახებ ამონაწერს. 1919 წლის 23 იანვარი.

გალაკტიონ ტაბიძე 1918-1919 წლებში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის კანცელარიის საქმისმწარმოებელი იყო