სექტემბერი 548
en

სულხან-საბას ლექსიკონი

სულხან-საბას ლექსიკონი

სულხან-საბას ლექსიკონი

სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის კონა“ ქართული ლექსიკოგრაფიის გამორჩეული ძეგლია. დღემდე ლექსიკონის არაერთმა ხელნაწერმა მოაღწია, მათ შორისაა ნიკოლოზ გარსევანიშვილის მიერ 1764 წელს ყიზლარში გადაწერილი ეგზემპლარი. ეს ხელნაწერი დავით ბატონიშვილს ეკუთვნოდა და მას არაერთი სიტყვის განმარტება აქვს ლექსიკონისთვის დამატებული. უპასუხეთ კითხვებს, რომლებიც „სიტყვის კონის“ მიხედვით მომზადდა და შეიტყვეთ, რამდენად გასაგებია თქვენთვის მე-18 საუკუნის ქართული.
10 კითხვა
1 / 10

როგორ განიმარტება „გუშაგი“?