ივლისი 548
en

რებუსები

რებუსები

რებუსები

საბავშო ჟურნალების ისტორია საქართველოში 1883 წელს იწყება. მრავალფეროვანი პერიოდული გამოცემები ბავშვებს ლიტერატურულ ნაწარმოებებსა და ილუსტრაციებთან ერთად სხვადასხვა გასართობს სთავაზობდნენ. მათ შორის გამორჩეული ადგილი უჭირავს რებუსებს. ამ ტესტში წარმოდგენილია „ნობათში“, „ჯეჯილსა“ და „ნაკადულში“ დაბეჭდილი რებუსები. უპასუხეთ კითხვებს და ნახეთ, როგორ ერთობოდნენ ყმაწვილები წინა საუკუნეებში.
10 კითხვა
1 / 10

რებუსში იკითხება: