სექტემბერი 548
en

მეფე ერეკლე II

მეფე ერეკლე II

მეფე ერეკლე II

მეფე ერეკლე II-ის დაბადებიდან 300 წელი შესრულდა. ერეკლე II-ის შესახებ საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია ისტორიული საბუთები, ხელნაწერები, პირადი წერილები, ერეკლეს სტამბის გამოცემები, მეფისა და მისი ოჯახის წევრების პორტრეტები და სხვა. ექსპონატები ასახავენ საქართველოს გამორჩეული მეფის როგორც სამხედრო-პოლიტიკურ, ისე პირად ცხოვრებას. შეავსეთ კითხვარი და გაიგეთ, რამდენად კარგად იცნობთ საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ გამოჩენილ მეფეს.
14 კითხვა
1 / 14

1744 წელს გამეფდა/ნენ: