სექტემბერი 548
en

გამოიცანი ვისი ავტოგრაფია

გამოიცანი ვისი ავტოგრაფია

გამოიცანი ვისი ავტოგრაფია

საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულ მილიონიბით წერილობით დოკუმენტს შორის გამორჩეული ადგილი უჭირავს ცნობილი ადამიანების ავტოგრაფებს. შეავსე კითხვარი და გამოიცანი ვის ეკუთვნის ავტოგრაფი.
8 კითხვა
1 / 8

1927 წლის აგვისტოში გერმანიიდან გამოგზავნილი ამ წერილის ადრესატი დავით კლდიაშვილია. ვინ არის ავტორი?