თებერვალი 548
en

გამოიცანი შემსრულებელი

გამოიცანი შემსრულებელი

გამოიცანი შემსრულებელი

საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია მე-20 საუკუნის 60-90-იანი წლების ქართული საესტრადო მუსიკის აუდიოჩანაწერები. მათგან 10 ამ კითხვარისთვის შევარჩიეთ. წარმატებას გისურვებთ მუსიკალური ნომრების შემსრულებელთა გამოცნობაში.
10 კითხვა
1 / 10

კითხვა #1