თებერვალი 548
en

გამოიცანი ფრაზის ავტორი

გამოიცანი ფრაზის ავტორი

გამოიცანი ფრაზის ავტორი

შეავსეთ კითხვარი და გამოიცანით რომელ ცნობილ ქართველ მოღვაწეს ეკუთვნის ფრაზები. გისურვებთ წარმატებას!
10 კითხვა
1 / 10

ვისი ბრძანებაა: „რომელმაც თქვენს ვენახზე, მინდორზე, ქერზე, პურზე... ძალი მოინდომოს, შეიყრებოდეთ, დახვდებოდეთ, გალახავდეთ და ჩოხის სარტყელს და ქუდსაც წაართმევდეთ, ნურავის გაეგლეჯინებით!“?!