ნოემბერი 548
en

კითხვარები

ცნობილი ადამიანების შარჟები

ცნობილი ადამიანების შარჟები

წუნა და წრუწუნა

წუნა და წრუწუნა

„შერეკილების“ ფრაზები

„შერეკილების“ ფრაზები

ანდაზები გრაფიკაში

ანდაზები გრაფიკაში

ილია ჭავჭავაძე

ილია ჭავჭავაძე

საკვები - სულხან-საბა

საკვები - სულხან-საბა

ანდაზები - 1

ანდაზები - 1

ვაჟა-ფშაველა

ვაჟა-ფშაველა

გამოიცანი ფილმი აფიშის მიხედვით

გამოიცანი ფილმი აფიშის მიხედვით

გამოიცანი ნაწარმოების ავტორი

გამოიცანი ნაწარმოების ავტორი

გამოიცანი ფრაზის ავტორი

გამოიცანი ფრაზის ავტორი

ქუთაისი

ქუთაისი

გამოიცანი შემსრულებელი

გამოიცანი შემსრულებელი

გამოიცანი, ვისი ხმაა

გამოიცანი, ვისი ხმაა