ივნისი 548
en

ქუთაისი

ქუთაისი

ქუთაისი

საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქი - ქუთაისი - გამორჩეულია თავისი ისტორიით. მას ქვეყნის ცხოვრებაში განსაკუთებული ადგილი უკავია. ქალაქი ისტორიულ წყაროებში ძველი წელთაღრიცხვის III საუკუნიდან მოიხსენიება, როგორც კოლხეთის დედაქალაქი. საქართველოს ეროვნული არქივი, განსაკუთრებით კი ქუთაისის ცენტრალური არქივი, ქალაქის ისტორიის შესახებ ძვირფას დოკუმენტებს ინახავს. შეავსეთ კითხვარი და გაიგეთ, როგორ იცნობთ ქუთაისს.
10 კითხვა
1 / 10

ჩამოთვლილთაგან რომელი სახელი არ ჰქონია ქუთაისს?