ივნისი 548
en

ხელრთვები

ხელრთვები

ხელრთვები

საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული ქართული ძველი საბუთების უმრავლესობას ახლავს მეფე-დედოფალთა, ბატონიშვილების, სასულიერო და საერო მოხელეების, დამწერებისა და ზოგჯერ უბრალო მოქალაქეების ხელრთვები. ხელრთვების უმრავლესობა ხვეულად ისეთი ოსტატობით არის გამოყვანილი, რომ მათ, გარდა პალეოგრაფიული მნიშვნელობისა, მხატვრული ღირებულებაც გააჩნიათ. ამ ნიშნით გამოირჩევა მეფეებისა და კათალიკოსების ხელრთვები. გამოიცანით, რომელ ისტორიულ პირს ეკუთვნის ხელრთვა.
14 კითხვა
1 / 14

რომელ მეფეს ეკუთვნის ხელრთვა? მინიშნებისათვის - მან სამეფო ტახტი სიცოცხლეშივე დათმო