ივლისი 548
en

გამოცანები

გამოცანები

გამოცანები

გამოცანები, რომლებითაც ეს კითხვარია შედგენილი, 1880-1900-იანი წლების საბავშო ჟურნალებიდან არის ამოკრებილი. მრავალფეროვანი პერიოდული გამოცემები - „ნობათი“, „ჯეჯილი“ და „ნაკადული“ ბავშვებს ლიტერატურულ ნაწარმოებებსა და ილუსტრაციებთან ერთად სხვადასხვა გასართობსაც სთავაზობდა. გამოცანების ერთი ნაწილი აკაკი წერეთლის კალამს ეკუთვნის. ცნობილია, რომ ის საბავშვო ჟურნალებთან აქტიურად თანამშრომლობდა.
10 კითხვა
1 / 10

შეკითხვა #1