ივნისი 548
en

საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული კანონები და სამართლებრივი აქტები - 1919-1921