ივნისი 548
en

საგალობლების ნოტები

საგალობლები: „ქორწინება", „ისაია მხიარული"
საგალობლები: „ქორწინება", „ისაია მხიარული"
„წესი ქორწინებისა - თქმა“
„წესი ქორწინებისა - თქმა“
ბზობის ტროპარი.ბანი
ბზობის ტროპარი.ბანი
საგალობლები: „იხარებს სული",  „წმინდაო ღმერთო" (სამ ხმაში)
საგალობლები: „იხარებს სული", „წმინდაო ღმერთო" (სამ ხმაში)
რომელი ქერუბიმთა, 1907 წელი
რომელი ქერუბიმთა, 1907 წელი
ფილიმონ კარბელაშვილის გადაწერილი ქართული საგალობლები
ფილიმონ კარბელაშვილის გადაწერილი ქართული საგალობლები