აპრილი 548
en

ვერცხლისწყლის სატარებელი სფერო-კონუსი

 

ვერცხლისწყლის სატარებელი სფერო-კონუსი, აღმოჩენილი ისტორიკოსისა და არქეოლოგის, ემიგრანტ ვახტანგ ჯობაძის მიერ 60-იან წლებში ანტიოქიის დასავლეთში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრებისას. ამ გათხრებისას მეცნიერულად დაფიქსირდა თურქეთის "ქართული ანტიოქია". 
დაცულია ეროვნულ არქივში, ფონდში „ვახტანგ ჯობაძის არქეოლოგიური კვლევა-ძიების მასალები“.