აპრილი 548
en

თოვლიანი ბათუმი

თოვლიანი ბათუმი. მარიას (დღევანდელი მემედ აბაშიძის) გამზირი. 1911 წელი.