აპრილი 548
en

შავი ზღვის სანაპირო 1900-იან წლებში

 

ბათუმი, შავი ზღვის სანაპირო 1900-იან წლებში. 

ფოტო დაცულია ეროვნულ არქივში, დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოკოლექციაში.