აპრილი 548
en

საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი

საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, მიღებული 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნული საბჭოს სხდომაზე და დადასტურებული საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ 1919 წლის 12 მარტს.