მარტი 548
en

ქუთაისელი გამომგონებელი

ქუთაისელი გამომგონებელი, დაპატენტებული საკაცე, საგანგებო ფოტოსესია და ფერშალი სერგო ორჯონიკიძე

იხილეთ საინტერესო ფოტო და ფოტოზე დართული არანაკლებად საინტერესო ანოტაცია:

 1914 წ. 1-ლი მსოფლიო ომის დასაწყისს ქ. ქუთაისში დავით იოსების ძე მიქაბერიძემ გამოიგონა საკაცეები დაჭრილთათვის (ერთცხენიანი და ორცხენიანი), განსაკუთრებით მოხერხებული სახმარისად მთიან ადგილებში. საკაცეები მოწონებული იქნა ა.კ. ფრონტის სანიტარულ სამმართველოს სპეც. კომისიის მიერ, რომლის სათავეში იდგა ცნობილი ლეჩხუმის დიდი თავადი იასონ გელოვანი. დ. მიქაბერიძემ მიიღო კომისიისაგან შეკვეთა და საკაცეები მზადდებოდა მის მიერ კუსტარულად და იგზავნებოდა კავკასიის ფრონტზე რუსეთ-თურქეთის 1914-16 წწ. ომის დროს. აღნიშნულ საკაცეების ნიმუშები დ. მიქაბერიძემ წარუდგინა, აგრეთვე, პეტერბურგში გენერალურ შტაბს. აქაც მოწონებული იყო და დ. მიქაბერიძემ მიიღო მათგან პატენტი და შეკვეთა საკაცეების მასიურ გამოშვებაზე საერთო ფრონტზე გამსოაყენებლად. ეს მოხდა 1916 წელს. ეს განზრახვა არ იყო განხორციელებული, ომის დამთავრების და რევოლუციის დაწყების გამო.

სურათებზე წარმოდგენილი არიან წითელი ჯვრის საგანგ. კომისიის წევრები და სხ. საკაცეების გასინჯვაზე. სხვათა შორის თვით გამომგონებელი დ. მიქაბერიძე, კომისიის თავმჯდომარე ი. გელოვანი და სერგო ორჯონიკიძე, რომელიც იმ დროს მუშაობდა სანიტარ. რაზმში ფერშლად”.