მარტი 548
en

მეფე გიორგი IV-ის/ლაშა-გიორგის ავტოგრაფი

მეფე გიორგი IV-ის/ლაშა-გიორგის ავტოგრაფი - „ქ. მტკიცეა ნებითა ღმრთისაითა!“

1211/1212 წლის ისტორიული საბუთი ლაშა-გიორგის ხელრთვით/ხელმოწერით.

ბრძანება შიომღვიმის კუთვნილ სოფელ აგარის გამოსაღებისაგან გათავისუფლების შესახებ.

ფრაგმენტი. ეტრატი. დედნის ძირითადი ნაწილი დაკარგულია, შემორჩენილია მხოლოდ მეორე კეფი, ტექსტი დაწერილი მდივან-მწიგნობარ მიქაელ კატარაწისძის მიერ შესანიშნავი კალიგრაფიული მხედრულით.