აპრილი 548
en

დოკუმენტი ლევილის მამულის შეძენისა და მოწყობის შესახებ

ლევილის მამულის შეძენისა და მოწყობის შესახებ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დევნილი მთავრობის სხდომის დადგენილების ამონაწერი. 1922 წლის 26 ივნისი. პარიზი.