ივნისი 548
en

კანონი „საქართველოს რესპუბლიკის დროშისა“, 1918 წლის 10 სექტემბერი

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს მიერ მიღებული  კანონი „საქართველოს რესპუბლიკის დროშისა“

 

1918 წლის 10 სექტემბერი

 

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1836, ანაწერი 1, საქმე 85