მაისი 548
en

კანონი „გზათა სამინისტროს საავტომობილო განყოფილებისა“, 1918 წლის 16 ივლისი

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს მიერ მიღებული კანონი „გზათა სამინისტროს საავტომობილო განყოფილებისა“

1918 წლის 16 ივლისი

 

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1836, ანაწერი 1, საქმე 85