სექტემბერი 548
en

წესი „დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული კანონის, დეკრეტის და დადგენილების გამოქვეყნებისა“, 1919 წლის 15 აპრილი

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული წესი „დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული კანონის, დეკრეტის და დადგენილების გამოქვეყნებისა“

1919 წლის 15 აპრილი

 

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1833, ანაწერი 1, საქმე 179