სექტემბერი 548
en

კანონი „ხაზინის შემოსავლის გასაძლიერებლად ზოგიერთი ღონისძიების მიღებისა“, 1919 წლის 27 მაისი

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული კანონი „ხაზინის შემოსავლის გასაძლიერებლად ზოგიერთი ღონისძიების მიღებისა

 

1919 წლის 27 მაისი

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1833, ანაწერი 1, საქმე 179