სექტემბერი 548
en

დეკრეტი „საშუალო და უმაღლესი დაწყებითი სკოლების შესანახად თანხების გაღებისა“, 1919 წლის 20 მაისი

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული დეკრეტი „საშუალო და უმაღლესი დაწყებითი სკოლების შესანახად თანხების გაღებისა“

 

1919 წლის 20 მაისი

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1833, ანაწერი 1, საქმე 179