სექტემბერი 548
en

დეკრეტი „ქალაქებში დაუსახლებელ ადგილმამულზე აკრძალვის დადებისა“, 1919 წლის 15 აპრილი

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული დეკრეტი „ქალაქებში დაუსახლებელ ადგილმამულზე აკრძალვის დადებისა“

1919 წლის 15 აპრილი

 

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1833, ანაწერი 1, საქმე 179