ივნისი 548
en

საგალობლები: „მრავალჟამიერ", „უხრწნელსა ხატსა შენსა"

 

საგალობლები: „მრავალჟამიერ", „უხრწნელსა ხატსა შენსა".

ხელნაწერი. 

1895-1898 წლები.