აპრილი 548
en

ქვედა ჭყეპის წმინდა გიორგის ეკლესია