სექტემბერი 595
en

მემორანდუმი ეროვნულ არქივსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს შორის

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, პოპულარიზაციის  და ძეგლთა დაცვის სფეროში არსებული ისტორიული დოკუმენტაციის ეფექტური გამოყენების მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივს შორის უვადო თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმს  ხელ მოაწერეკულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ნიკანთიძე და საქართველოს ეროვნული არქივის გენერალურმა დირექტორმა თეონა იაშვილმა.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო  ეროვნულ არქივს უსასყიდლოდ გადასცემს კულტურული მემკვიდრეობის დოკუმენტურ საცავში არსებული პროექტების, ნახაზების, კროკებისა და მხატვრობის ასლებს.      

თავის მხრივ, ეროვნული არქივი ეროვნულ სააგენტოს კონკრეტული პროექტების განხორციელებისთვის მიაწოდებს არქივში დაცულ იმ   წერილობით და ვიზუალურ მასალას, რომელიც დაინტერესებული საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო წარმოაჩენს ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს განვითარების ისტორიულ ტენდენციებს.

ამ მიმართულებით მიმდინარე წლის ნოემბრის ბოლოს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და ეროვნული არქივის პირველი ერთობლივი  პროექტი განხორციელდება და ევროპის კვირეულის ფარგლებში მომზადდება შემეცნებითი გამოფენა და კონფერენცია - „საქართველოს მოდერნისტული არქიტექტურა.  1950-80-იან წლებში ქვეყნის ურბანული განვითარების სამშენებლო პროცესები“.