მაისი 548
en

ახალი ამბები

ძველი საბუთების დედნების დიგიტალიზაცია დასრულდა

ძველი საბუთების დედნების დიგიტალიზაცია დასრულდა

იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალურ არქივში ძველ საბუთთა დედნების კოლექციის დიგიტალიზაცია დასრულდ...