მარტი 548
en

სერგო ორჯონიკიძის დეპეშა ლენინს და სტალინს

 

დოკუმენტური დადასტურება იმისა, რომ საქართველოს დედაქალაქში შემოვიდა „სიკვდილი ცელით“, სერგო ორჯონიკიძის 1921 წლის 25 თებერვლის დეპეშაა ვლადიმერ ლენინსა და იოსებ სტალინთან,რომელიც მიმდინარე კვირის დოკუმენტი გახდა.

ეროვნულ არქივში ამ დეპეშის ფოტორეპროდუქცია ინახება.

დოკუმენტის შინაარსი ასეთია:

„Ленину, Сталину,

Баку. 25.II. 21 г. Над Тифлисом реет Красное Знамя Советской Власти.

Да Здравствуйет Советская Грузия.

Орджоникидзе“

თარგმანი: „ლენინს, სტალინს, ბაქო. 25.II.21 წ. თბილისის თავზე საბჭოთა ხელისუფლების წითელი დროშა ფრიალებს. გაუმარჯოს საბჭოთა საქართველოს. ორჯონიკიძე“