აპრილი 548
en

ლაბსყალდის ოთხთავი (XII-XIII სს.) და მთავარანგელოზები ხელში პანტოკრატორის ხატით

ოთხთავი ამჟამად დაცულია სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში. 

ფოტოზე საინტერესო ანარეკლია: მთავარანგელოზები ხელში პანტოკრატორის ხატით. ანარეკლზე წარმოდგენილი ხატი ამ ეტაპზე არ იძებნება.

ფოტო გადაღებულია 1910 წელს; ფოტოგრაფი – დიმიტრი ერმაკოვი 

დაცულია კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალურ არქივში