ივნისი 548
en

სპარსული ფირმანების კოლექცია (ხელნაწერი დოკუმენტები)