ივნისი 548
en

ეფრემ ასური, ასკეტიკური კრებული

 

ეფრემ ასური, ასკეტიკური კრებული