ივნისი 548
en

ქ. სენაკის სკოლისთვის აკაკი ჩხენკელის სახელის მინიჭება