მაისი 548
en

აკაკი ჩხენკელის ჩანაწერები ქ. ჩოლოყაშვილზე და ნ. ჩხეიძეზე