მაისი 548
en

აკაკი ჩხენკელის მოხსენება „საქართველოს საკითხი გენუის კონფერენციაზე“