ივნისი 548
en

აკაკი ჩხენკელის წერილი „რუსის ნავთი“