ივნისი 548
en

იოანე სინელი, კლემაქსი

 

იოანე სინელი, კლემაქსი