ივნისი 548
en

საეკლესიო ჩანაწერები

საისტორიო ცენტრალურ არქივში დაცულია საეკლესიო-მეტრიკული წიგნები 1819 წლიდან 1921 წლამდე. წიგნებში მოიპოვება ჩანაწერები ამ პერიოდში დაბადებული, გარდაცვლილი და დაქორწინებული პირების შესახებ. მეტრიკული წიგნები არის მეტნაკლებად სრულყოფილი. ზოგიერთი სოფლის ეკლესიაში მათი შედგენა დაიწყო 1819 წელზე გვიან, ზოგიერთი წლის წიგნები არქივში საერთოდ არ შემოსულა და ა.შ. აღნიშნული პროგრამა საშუალებას მოგვცემს ზუსტად დავადგინოთ, თუ რომელი რაიონისა და რომელი სოფლის მეტრიკული წიგნები ინახება საისტორიო ცენტრალურ არქივში და რომელ წლებს მოიცავენ ისინი.