ივნისი 548
en

ექ. თაყაიშვილისა და ი. ელიგულაშვილის წერილები აკაკი ჩხენკელს