ივნისი 548
en

ორგანიზაცია „თეთრი გიორგის“ წევრთა მიმართვა აკაკი ჩხენკელს