ივნისი 548
en

ათონის მონასტერთან დაკავშირებული ქართული ხელნაწერები