ივნისი 548
en

„საქართველოს დამფუძნებელი კრების რეგლამენტი“, 1919 წლის 25 აპრილი

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების მიერ დამტკიცებული „საქართველოს დამფუძნებელი კრების რეგლამენტი“

1919 წლის 25 აპრილი

 

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1833, ანაწერი 1, საქმე 179