ივნისი 548
en

დადგენილება „სასამართლოს განაჩენის შეცვლის შესახებ შემოსული თხოვნების განხილვისა“, 1919 წლის 17 აპრილი

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული დადგენილება  „სასამართლოს განაჩენის შეცვლის შესახებ შემოსული თხოვნების განხილვისა“

1919 წლის 17 აპრილი

 

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1833, ანაწერი 1, საქმე 179