ივნისი 548
en

დადგენილება „დამფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისიისათვის 100 000 მანეთის გადაცემისა“, (26 მაისის ღონისძიების მოწყობისთვის) 1919 წლის 9 მაისი

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების მიერ მიღებული დადგენილება „დამფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისიისათვის 100 000 მანეთის გადაცემისა“ (26 მაისის ღონისძიების მოწყობისთვის)


1919 წლის 4 აპრილი

 

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1833, ანაწერი 1, საქმე 179