აპრილი 548
en

მსჯელობა საქართველოს დედაქალაქის სახელზე

 14 ხმა ტფილისს 
1 ხმა თბილისს (აკაკი შანიძე)

განათლების სახალხო კომისარიატთან არსებული სასწავლო კომიტეტის მსჯელობა დედაქალაქის სახელწოდების მართლწერასთან დაკავშირებით.

1921 წლის მარტი